4 årsbok


Ein laurdag og søndag i haustsemesteret

Kvar haust (november) inviterer me alle som blir 4 år det året til å komma ein laurdag og søndag i kyrkja. Der får dei bli litt kjent med kyrkjebygget, får høyra bibelfortelling og ver med på eit tilpassa og aktivt opplegg.

På søndagen er det familiegudsteneste, der foreldre og familien også blir oppfordra til å bli med, og der vil 4 åringane få utdelt ein barnebibel.

Invitasjon blir sendt ut i forkant til alle i kullet som står registrert som medlem i Dnk. Alle barn er velkommen, om du har fått invitasjon, eller ikkje (sjå denne artikkelen). Det kostar ingenting å ver med, og det er heller ikkje påmelding.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kyrkjekontoret på 51 43 62 10.

Tilbake