Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Invitasjon til trusopplæring?


 

Til alle trusopplæringstiltak i soknet vert det sendt ut invitasjonar i posten til alle medlemmane som høyrer til det gitte årskull.  Me veit at det er fleire barn i bygdene som ikkje er medlemmar av kyrkja, som likevel ynskjer å delta på det som skjer i kyrkja.  Har du eit barn som ikkje er medlem i Den norske kyrkja, men ynskjer invitasjon til trusopplæringstiltaka som skjer i Varhaug sokn?  For at me skal kunne senda ut invitasjonar i posten til desse barna må foreldre/føresette fylla ut dette skjemaet og returnera det til kyrkjekontoret.

/Portals/0/Skjema%20for%20barn%20og%20unge%20som%20ynskjer%20infomrasjon.pdf

Utfyllt skjema sender de til dagleg leiar på e-post eller per post til Varhaug og Ogna kyrkjekontor, Ånestadvegen 12, 4360 Varhaug.

 

 

Tilbake