Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

 

Hele Rogaland rydder

Kyrkja i Hå rydder også.

Les mer

 

E-post

Vi har utfordringer med å motta e-post.

Les mer

 

Herrens bøn

Les mer