Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Kontaktinformasjon


Hå kyrkjekontor

Åpningstid på kyrkjekontoret er tysdag - fredag kl. 09.30 - 14.00.

Adresse: Ånestadveien 12, 4360 Varhaug
Telefon:
514 36 210
Epost:
post@hakyrkja.no

Assisterande kyrkjeverge

Kell Krogh Jacobsen

51436225

Send e-post

Barnehageassistent

Anne K. Olseth

51436219

Send e-post

Barnehagestyrar

Gunn Auestad Stokka

51436219

Send e-post

Dagleg leiar Varhaug menighet

Turid Boganes

51436231

Send e-post

Dagleg leiar, Nærbø

Kari Torland

51436210

Send e-post

Diakon

Torild Egeland Reime

91181696

Send e-post

Driftsleiar

Anne Brit Haugstad

48212779

Send e-post

Familiearbeidar

Åslaug Lindland

51436218

Send e-post

Kateket

Siri Aarsland

51436232

Send e-post

Kateket

Møyfrid Reime

51436213

Send e-post

Kirketjener

Ole Morten Stokland

47830472

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Joleif Hobberstad

97660219

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Solveig Høyland

51436233

Send e-post

Kyrkjetenar

Stein Johnsen

51436221

Send e-post

Kyrkjetenar

Norvald Person

93664095

Send e-post

Kyrkjeverge

Svein Olav Nesse

51436210

Send e-post

Menighetsprest

Lars Slettebø

51436230

Send e-post

Musikalsk leder

Ragnhild Elisabeth Hoel

51436220

Send e-post

Organist

Geir Palle Haarr

41258225

Send e-post

Organist

Morten Jostein Helvig

51436234

Send e-post

sokneprest

Alfred Maudal Paulsen

51436229

Send e-post

Sokneprest

Gaute Øgreid Rasmussen

51436228

Send e-post

Sokneprest

Lars Sigurd Tjelle

51436216

Send e-post

Trusopplærer

Anne Turid Varhaug

51436214

Send e-post

Ungdomsveileder

Torgeir Hauge

51436215

Send e-post