Noas Ark - Open barnehage


 

06.05.2022

Programm veke 19 - 25

Noas ark open barnehage i Nærbø kyrkje

Noas ark open barnehage er ein møteplass med eit pedagogisk tilbod til barn i alderen 0 – 6 år i fylgje med ein omsorgsperson. Me held til i underetasjen i kyrkja og har ope måndag, tysdag og fredag kl. 08.30 – 13.50. De kan koma så ofte de vil og væra så lenge de ynskjer innafor opningstida. Her er det god anledning til å møta andre som er heime med små barn, Håpar å sjå dykk.  

Vi har tilbod om leik, samling og aktivitetar tilpassa barnet sin alder. Samlingsstunda er kl. 10.30, kjekt om du får med deg den. Felles måltid etterpå med eigen matpakke.

Lurt å ha med innesko til innebruk og uteklær til den kjekke leikeplassen me har ute.

Inngangspengar kr 20 pr barn, kaffe/te kr 10 kontant eller vipps.

Fylg gjerne Facebook sida vår: Nosa ark open barnehage

Ring Nærbø kyrkjekontor 51 43 62 10 dersom du har spørsmål.

 

Gunn Auestad Stokka og Anne Kjærvoll Olseth

 

Bli med på sangsamlingar

 

HMS

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

 

Tilbake