Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Mini-Mer


Barneklubb 5.-7. klasse

 

Alle barn som går i 5.-7. klasse er velkommen til leik og moro, fart og spenning, spel og vener, kiosk og andakt i kyrkja følgjande onsdagar i haust:

  • 11. september: Inne og uteleker
  • 25. september: Fotball, hobbybord
  • 10. oktober: Haustferie - ikkje Mini-Mer
  • 23. oktober: Fifa og lagebord
  • 26.-27. oktober: 24 Hours Festival i Loen (eige arrangement og påmelding)
  • 6.november: Airhockeyturnering og hobby
  • 20. november: PS billøpsturnering og hobby
  • 4. desember: Juleavslutning

Ein vanleg Mini-Mer varer frå 17:30 til 19:30, og vi bruker lokala i underetasjen på kyrkja, saman med både ballbinge og anna uteområde. Vi ønskjer at Mini-Mer skal vera ein stad der alle er velkommen, og i utgangspunktet kostar det ikkje noko å komma innom. Men vi ønskjer samstundes at så mange som mogleg av dei som går fast betaler ein årleg kontingent på kr. 50,- i skuleåret. Pengane kjem barna til gode, og kontingenten kan betalast med Vipps (søk opp Mini-Mer på "kjøp og betal", hugs å skriva namnet på barnet det blir for betalt), eller kontant.

Enkelte gonger arrangerer vi aktivitetar borte frå kyrkja. Informasjon om dette, både når det gjeld prisar og tider, vil vi legga ut på Facebooksiden til Mini-Mer. Vi ber foreldre følgja med der, i tillegg til semesterprogrammet som barna får med seg heim.

For påmelding - trykk her.


 

 


 

Tilbake