Årsmøte


Sjå årsmeldinga her.

 

Me ønskjer alle velkommen til årsmøte søndag 22. mai, etter gudstenesta og kyrkjekaffien. Du kan lasta ned årsmeldinga her, eller få med deg ei utskreven versjon neste gong du er i kyrkja.

Årsmøtet er ein stad der du kan få innsyn i arbeidet som drives i kyrkjelyden vår, og komma med innspel for vegen vidare.

 

Tilbake