Årsmøte / Soknemøte


Sjå årsmeldinga her.

Me ønskjer alle velkommen til årsmøte/soknemøte søndag 12. mars, etter gudstenesta og kyrkjekaffien. Du kan lasta ned årsmeldinga her, eller få med deg ei utskreven versjon neste gong du er i kyrkja.

Årsmøtet/soknemøtet er ein stad der du kan få innsyn i arbeidet som drives i kyrkjelyden vår, og komma med innspel for vegen vidare.

Saksliste for årsmøte:

  1. Årsmelding for soknet
  2. Orientering om regnskap og budsjett

Saksliste for soknemøte

  1. Utbygging av kyrkja?
Tilbake