Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Husgrupper


 

Stokkalandsmarka menighet består av husgrupper. En husgruppe er et mindre fellesskap på 8-10 personer, der
du kan bli bedre kjent med Gud, andre og deg selv.

Stokkalandsmarka menighet har et ønske om å få opp flere husgrupper, fordi vi tror at husgrupper er en god måte å bli bedre kjent med både Gud og hverandre på. 
Her kan man komme med hele livet sitt, og alle spørsmålene sine, og snakke åpent om tro og hverdagsliv. 
Har du ønske om å bli med i en husgruppe eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer, så ta kontakt med Michael Zülow på tlf:923 10 289 eller send en mail til mrzu@haa.kyrkja.no, så finner vi en husgruppe som passer for deg! 

Tilbake