Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Åbe hus


 

Stokkalandsmarka menighet har gleden av å invitere til "Åbe Hus" den siste fredagen i måneden (steng ved skolefri) i Stokkalandsmarka Barnehage - et arrangement for alle som bor i Stokkalandsmarka. 

Kl. 17:00-19:00 starter vi med å servere middag. Målet med kvelden er å skape en arena der alle beboere i Stokkalandsmarka kan treffes og ha godt drøs og hygge oss sammen og hvor man kan slå av en prat med nye naboer og andre i bygda.

Kl. 19.00-22.00 avslutter vi middagen før vi går over til barne-/ungdomsklubben for barn/ungdom fra 5. klasse og oppover. Dette er en klubb hvor ungdommer kan være med på å spille spill, lage mat, ha quiz/konkurranse og lignende. Vi ønsker også at barna/ungdommene skal få høre om Jesus gjennom en andakt i løpet av kvelden.

Se facebook.com/Stokkalandsmarkamenighet for mer informasjon.

Tilbake