Skjærtorsdag


Sjå video

 

Me markerer skjærtorsdag med denne stemningsfulle videoen. Aller helst skulle me vore saman for å markera dagen, og for å feira nattverd saman slik Jesus gjorde. Men på kvar vår plass dveler me ved dagens bodskap, medan me tar vi bort alt på alteret og kler det i svart.

Tilbake