Småbarnstrall


 

Velkommen til Småbarnstrall  i Nærbø Kyrkje
kl. 10.00 oppe i kyrkjestova
 

Datoar: 
7. april
21. april
5. mai
19. mai
2. juni

Viktig! Vi følger Covid-19 sine retningslinjer.
•    Alle må vera friske når de kjem på småbarnstrall
•    De kan ikkje ha vore i utlandet eller raude soner siste 14 dagane, og ikkje hatt kontakt med nokon med mistanke om eller bekreftet Covid-19.
•    De kan ikkje ha med leiker heimefrå
•    Kun ein vaksen pr. barn.
•    Alle må hugse god handhygiene
•    Det skal være minst 2 meter mellom de voksne, og avgrensa kontakt med andre sine barn.
 

Kva er småbarnstrall?

Kurset har fokus på dei gode, gamle barne-reglene, små
sanger/sangleikar, rim og enkle dansar.
Alt er tilpassa dei minste sine behov for nærleik, tryggleik og kos. Kurset
har som mål å auka og inspirera til kosestunder med rim, regle og små
songar i kvardagen. I tillegg er det kjekt å bli kjend med andre. 

Kurset er 5 onsdagar i vår og varer ca. 30 - 40 min.  Pga. av Covid19 vert det dessverre ikkje rom for felles lunsj etter kurset.
Gruppestørrelsen er 8 barn i alder 8-16 mnd. 
Kurset vil verta haldt av trusopplærar Mari Ask Helland.
Samla kurspris er kr 50,-  
 På siste samling mottar alle barn ei lita gåve. 


Påmelding innen mandag 5. april.
Påmeldingskjema finn du her.
Spørsmål? Ta kontakt på e-post: mari.ask.helland@hakyrkja.no

Tilbake