Babysang


Frå 3 mnd.-1 år

Kurset vert onsdagar i partalsveker (sjå datoar nedanfor). I år deler me inn i to grupper. Kl. 9.30 for barn på 3-7 mnd. og kl. 10.30 for barn på 8-12 mnd. Me er nede i Noas Ark-rommet. Samlinga varer om lag 30 - 40 min.

Det er påmelding til kurset, vel det kurset som passar for ditt barn. Samla kurspris er på kr. 100,- og består av 8 samlingar. Den siste samlinga før sommaren blir det ei gåve og kos i lag.

De vil få e-post etter påmelding med betalingslink.

 

Skulle du vera uheldig og ikkje få meldt deg på til fyrste samling, er du likevel hjarteleg velkommen til å melda deg på til dei andre samlingane dersom det er ledige plassar.

Dette brevet vert send ut til alle som er døypt i Den Norske Kyrkje, men alle er hjarteleg velkomne!

 

Datoar for våren:

24. januar

07. februar

21. februar

06. mars

03. april

17. april

15. mai

29. mai

 

Påmelding finn du her.

Påmelding innan 21. januar

 

Barn elskar song og musikk!
Det er ikkje kvaliteten på songen som betyr noko, men det at ein syng. For barna er foreldra sin stemme knytt til tryggleik og godleik, og song er ein leikande måte å kommunisera på som kan vera med å knyta foreldre og barn tettare saman. I tillegg er musikk eit viktig reiskap for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og rim og regler fremmer språkutvikling.

Me ynskjer å kunna hjelpa foreldre til å fremma ein kvardag med song, musikk, rim og regler, og håper med Babysong å kunna gjeva foreldre gode verktøy til dette. Kurset har fokus på dei gode, gamle barne-reglene, små songar/songleikar og rim. Alt er tilpassa dei minste sine behov for nærleik, tryggleik og kos. 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Connie Reime på mob: 954 54 491 (evt mail: connie.henriette.reime@hakyrkja.no)

Tilbake