Babysang og Småbarnstrall


 

Velkommen til Babysong- og Småbarnstrall-kurs i Nærbø Kyrkje

 

Barn elskar song og musikk!
Det er ikkje kvaliteten på songen som betyr noko, men det at ein syng. For barna er foreldra sin stemme knytt til tryggleik og godleik, og song er ein leikande måte å kommunisera på som kan vera med å knyta foreldre og barn tettare saman. I tillegg er musikk eit viktig reiskap for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og rim og regler fremmer språkutvikling.

 

Me ynskjer å kunna hjelpa foreldre til å fremma ein kvardag med song, musikk, rim og regler, og håper med Babysong og Småbarnstrall å kunna gjeva foreldre gode verktøy til dette. Kurset har fokus på dei gode, gamle barne-reglene, små songar/songleikar, rim og enkle dansar. Alt er tilpassa dei minste sine behov for nærleik, tryggleik og kos.

 

Kurset vert haldt måndagar (sjå datoar nedanfor) kl. 10.00 oppe i kyrkjestova, og varer ca. 30 - 40 min.  Etter songen et me medbrakt matpakke i lag. Me tilbyr vatn, kaffi og te.

 

Det er påmelding til kurset, dette fordi me ynskjer å legga opp til eit heilskapleg kurs der ein kan byggja vidare på tidlegare samlingar. Samla kurspris kr 50,- og er på 6 samlingar.

 

Skulle du vera uheldig og ikkje få meldt deg til fyrste samling, er du likevel hjarteleg velkommen til å melda deg på dei andre samlingane.

 

Dette brevet vert send ut til alle som er døypt i Den Norske Kyrkje, men alle er hjarteleg velkomne!

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kyrkjelydspedagog Mari Ask Helland på e-post mari.ask.helland@hakyrkja.no eller på tlf. 92267251.

 

Datoar for hausten:

Babysong:

 • 6. september
 • 20. september
 • 4. oktober
 • 8. november
 • 22. november
 • 6. desember

Småbarnstrall:

 • 13. september
 • 27. september
 • 18. oktober
 • 15. oktober
 • 29. november
 • 13. desember

 

Tilbake