Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Babysong og småbarnstrall


Velkommen til Babysang og Småbarnstrall kurs

 

Velkommen til Babysang og Småbarnstrall kurs høsten 2019 i Nærbø Kyrkje

Vi åpner barnehagerommet i underetasjen kl.9.30 til formiddagskaffe.

Småbarnstrall: 8.-16 mnd kl.10.00
Babysang gruppe 1: frå 0-8.mnd kl. 11.00
Kun Kr. 50.-  for hele kurset

Datoer:
18. september
2. oktober
16. oktober
30.oktober
13.november
27. november

Flyer: Babysang og småbarnstrall kurs

Tilbake