Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Reload ungdomsklubb


 

Reload er ungdomsklubben i Nærbø kyrkje, for 8. klasse og oppover.
Reload er på fredager i oddetallvekene kl. 20.00 - 23.00


 

Tilbake