Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Gudstjenester i julehøgtida


 

Alle gudstenester i kyrkjene i Hå i jula 2020 har påmelding, og maks antal deltakere er 50 per gudsteneste. 

Tradisjoner er viktige, særlig i jula, og ikkje minst i ei tid kor mykje er annleis på grunn av corona.
Mange familiar går i kyrkja på julafta før dei feirer høgtida heime med god mat og presanger.

Me ynskjer å legge til rette for at så mange som mogleg skal få oppleve julegudstenesten og dette året - samtidig med at me overholder dei gjeldende smittevernsregler - og avstandskrav.  

Det er difor viktig at alle held 2 meter avstand til dei ein ikkje bur saman med under gudstenestane, slik at smittevernet vert godt i varetatt.

Julafta

Nærbø kyrkje - Gudsteneste kun på nett.  Denne vert streama på www.jbl.no kl. 14.00

Varhaug kyrkje - Gudsteneste kl. 14.00, 15.00, 16.00 og 17.00.  

Ogna kyrkje - Gudsteneste kl . 13.00, 14.30 og 16.00.

Stokkalandsmarka menighetshus - Julearrangement utanfor menighetshuset frå kl. 13.00 -15.00.  Servering av gløgg, kakao og kaffi.  Julemusikk og god julestemning.  Andakt kl. 13.00 og 14.00.

1. juledag

Nærbø kyrkje - Gudsteneste kl. 11.00.  Denne vert og streama på www.jbl.no

Varhaug kyrkje - Gudsteneste kl. 11.00 og 13.00.  

Ogna kyrkje - Gudsteneste med dåp kl . 11.00.

Nyttårsafta

Alle tidlegare annonserte gudstenester nyttårsafta UTGÅR.

 

 


Påmeldingsfrist er 22. desember kl. 10.00.

 

Photo by Chris Sowder on Unsplash

Tilbake