Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Onsdagskaffi


 

Den første onsdagen i månaden samlast vi i kyrkjestova i Nærbø kyrkje til kaffimat, song og sosialt lag kl. 13.30 -15.00.
Vi får besøk av ulike folk som har ei andakt eller fortel om noko dei har opplevd eller brenn for.
Vi avsluttar med ein liten basar. Alle er velkomen på onsdagskaffien!

Program for hausten 2020:
7. oktober   - Kjersti Olimb Salte
4. november - Terje Voll
2. desember - Anne Sofie og Per Harr

Inngangspenger 20 kr.

 

Photo by Fabian Blank on Unsplash

Tilbake