Har du bil og litt tid til overs? 


Lyst å hjelpe flyktningene som bor på mottaket på Nærland?

 

Har du bil og litt tid til overs?  På HERO mottak på Nærland tenger barn og voksne noen som kan kjøre de til og fra aktiviteter.  Blir du med på dette vil du være et viktig bidrag til at noen får nye venner og en mer innholdsrik hverdag!

Kontakt Kjersti Olimb Salte

Diakoniarbeidar i Hå

Mob: 47870004

Photo by Siddhant Soni on Unsplash

Tilbake