Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Rignevenn i Nærbø sokn


Dagane og vekene vi har framfor oss no kan virke utfordrande og nesten uoverkommelege.  
Treng du nokon å snakka med? 

 

Nærbø sokn har tilbod om ringevenn.  Her kan du ringa bare for å "drøsa" med nokon.  Kanskje du treng å lufta litt tunge tanker.  Kanskje du har eit ynskje om forbøn.  
Me har både frivillige, og tilsette, som gjerne tek ein drøs over telefon.  
Dette er eit tilbod på dagtid mellom kl. 10.00 og 21.00.  

Sissel Goa Ånestad mob 951 86 215 (etter kl. 16.00)

Kjersti Olimb Salte (diakon) mob 478 70 004  

Lars Sigurd Tjelle (sokneprest) mob 474 51 340

Møyfrid Garborg (kateket) mob 982 20 855

Torgeir Hauge (ungdomsveileder) mob 908 66 579

Åslaug Lindland (familiearbeider) mob 930 07 208

Photo by Quino Al on Unsplash

Tilbake