Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Ringevenn Varhaug sokn


Dagane og vekene vi har framfor oss no kan virke utfordrande og nesten uoverkommelege.  Treng du nokon å snakka med?

 

Varhaug sokn har tilbod om ringevenn.  Her kan du ringa bare for å "drøsa" med nokon.  Kanskje du treng å lufta litt tunge tanker.  Kanskje du har eit ynskje om forbøn.  Me har både frivillige, og tilsette, som gjerne tek ein drøs over telefon.  Dette er eit tilbod på dagtid mellom kl. 10.00 og 21.00.  Dersom du har behov for å snakka med nokon utanom desse tidene finn du kontaktinformasjon til døgnopne tilbod lenger nede på sida.

Ingunn Alice Einervoll
mob 913 57 348

Harry Waldeland
mob 959 98 701

Palle Gunnar Haarr
mob 475 00 837

Gaute Ø. Rasmussen
mob 400 34 061

Kjersti Olimb Salte (diakon)
mob 478 70 004

Jan Erik Westen (sokneprest)
mob 975 23 479

Siri Aarsland (kateket)
mob 458 01 522

Turid Boganes (dagelg leiar)
mob 466 72 826

Andre samtaletilbod i lokalmiljølet:
SeMeg
Røde Kors Hå

Døgnopne samtaletilbod:
Kirkens SOS telefon 22 40 00 40
Mental Helse telefon 116 123
Akuttteam JDPS telefon 474 59 790

Photo by Quino Al on Unsplash

Tilbake