Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Speider i Stokkalandsmarka


 

Gjennom friluftsliv, smarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet.

Til høsten starter vi opp med KFUK/KFUM - speidere (2. – 5. klasse) i Stokkalandsmarka.
Første samling blir onsdag den 28 august kl. 17.30 – 18.30 i Stokkalandsmarka menighetshus, Gardsvegen 26. Deretter samles vi annenhver onsdag.

Aldersgruppe: 2. – 5. klasse

Stad: Stokkalandsmarka Menighetshus (Gardsvegen 26) eller ute i naturen.

Kl.: 17.30 – 18.30

Dager: Onsdag i oddetalsuker, med oppstart den 28. august

For registering av speider, klikk her.

Tilbake