Konfirmasjoner utsettes


Alle konfirmasjoner i Hå utsettes til etter sommerferien.

 

Den norske kirke har bestemt at alle vårens konfirmasjoner desverre må utsettes til etter sommerferien.

Vi beklager dette for konfirmantene og familien deres. Situasjonen er kompleks, og endres fra dag til dag.

Med forbehold om at det kan bli endringer (i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger) planlegger vi disse datoene for konfirmasjoner etter sommerferien.

Ogna: 22.- 23. august
Varhaug: 29.-30. august
Nærbø: 5.-6. september

Alle konfirmanter vil bli kontaktet direkte av kateketen i menigheten sin.

Tilbake