Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Kyrkjeskyss


Treng du skyss for å koma til kyrkja?

 

Me kan hjelpa!

Kristian Lima (Varhaug)
mobil: 924 09 161

Gunnar Siqveland (Vigrestad)
mobil: 475 00 148

Tilbake