Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Dåpsskule Varhaug


AVLYST!

 

På dåpsskulen får du læra om det som står i Bibelen, syngja, laga ting og ha det kjekt saman med andre 1. klassingar.  Me har 5 samlingar i kyrkjestova (bygget ved sida av kyrkja), med oppstart 22.januar. Sundag 29. mars kl. 11.00 vert det avslutningsgudsteneste, og utdeling av bok til alle som har deltatt på dåpsskulen.

Kvar samling varer 45 min og det er mulig å velge mellom desse fire tidspunkta:

Onsdag kl. 16.45 – 17.30
Onsdag kl. 17.45 – 18.30

Datoane er 22. jan, 5. feb, 19. feb, 4. mars og 18. mars.

Dåpsskulen er heilt gratis.

For å gjennomføra dåpsskulen treng me mange frivillige!  Me treng dei som kan hjelpa til med forming, me treng dei som har lyst å syngja med barna, og me treng dei som kan væra med å halda ro i gruppa under samlinga.  Ha du lyst, og anledning, til å hjelpa til med noko av dette?  Kryss av i påmeldinga og skriv kva du kan væra med på.

 

Har barnet spesielle behov, sjukdom, allergi eller noko anna me bør vite om så skriv det ved påmelding. Me ynskjer at alle skal få ei kjekk, god og trygg tid på dåpsskulen.

Påmeldinga finn du på her.  Dersom eit av alternativa for tidspunkt ikkje kjem opp er det fullt på den gruppa.   

Påmeldingsfrist er 17. januar.

All vidare informasjon vil skje via e-post og SMS.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på
mobil 480 34 565 eller solfrid.anita.kydland@hakyrkja.no

Velkommen til dåpsskule!

 

Tilbake