Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Dåpsskule - 1. klasse


Velkommen til Dåpsskulen i Nærbø kyrkje.

 

Me i Nærbø kyrkje har lyst til å invitere deg med på Dåpsskulen. Det er ein klubb for deg som går i første klasse.
Me møtes ein gong i veka for å bli kjent med kyrkja. Du får høyre historier og sang, me får besøk og nokre gonger er det aktiviteter.

I tillegg har me valgt ut ei bok som me les i lag. Denne boka vil du få på gudstenesta som avslutter Dåpsskulen.
Me håper du har lyst å vere med.

Info til foreldre/føresette:
Dåpsskulen er 5 samlingar i kyrkja. Me starter i veke 8 og held på til og med veke 13, med unntak vinterferieveka (veke 9). Det heile blir avslutta med gudsteneste i kyrkja sundag 29 mars. Her vil alle deltakarane få utdelt boka med har brukt gjennom heile dåpsskulen.
De kan velje mellom fire ulike dager; måndag, tysdag, onsdag eller torsdag. Alle dagar kl. 17.00 - 18.15
Det er plass til 15 born på kvar dag/gruppe, så her er det første mann til mølla når det gjeld dag. Ungane vil få servert litt frukt på kvar samling.

Har de spørsmål, ta kontakt med:
Møyfrid Garborg - mobil: 982 20 855 - epost: moyfrid.garborg@hakyrkja.no

Dåpsskulen er for alle 1. klassinger og me ynskjer å leggja til rette slik at alle kan delta. Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging ber med om at de tek kontakt.

Flyer: Velkommen til dåpsskulen i Nærbø kyrkje.

Dåpsskulen er gratis. Frist for påmelding: 6. februar. For påmelding - trykk her.

De vil få e-post med meir info når påmeldingsfristen er ute.

Tilbake