Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Dåpsskule - 1. klasse


Har DU lyst til å vera med på dåpsskule?

 

På dåpsskulen får du læra litt om det som står i Bibelen, synga, vera med på aktivitetar og ha det kjekt saman med andre 1. klassingar.

Dåpsskulen består av 3 samlingar som vert avslutta med gudsteneste 22. mars i Ogna kyrkje. Her vert boka Den usynlege venen utdelt.

Påmelding skjer her.

Invitasjon

Tilbake