Visjon for Nærbø kyrkje


NÆRBØ KYRKJELYD
-levande tru
 
LEVANDE: 
Liv, lovsong, bøn, glede, sorg og sakn..... vi møtest med ulik alder og bakgrunn i Nærbø kyrkje.  Vi får kome til Gud som vi er.
 
TRU:
Kyrkja skal vere ein stad for alle. Vi kan kome  med heile livet vårt.  I ein travel kvardag som krev mykje av oss, kan gudstenesta gi kvile, nye krefter og tru på Jesus Kristus.
 
VARME: 
Vi trur på ein Gud som bryr seg om oss.  Vi ønskjer  å formidle Guds kjærleik i handling. Dette er diakoni – å vise menneske Guds omsorg.
 
FELLESSKAP: 
Kyrkja skal vere ein stad å møte Gud, ein stad for fellesskap og møte med nye menneske.
Tilbake