Skattekista


Søndagsskule 0-13 år

 

Velkommen til søndagsskule i Nærbø kyrkje! Skattekista er open for alle, enten dei kjem saman med nokon til gudstenesta kl. 11, eller kjem direkte til underetasjen (Noas ark) kl. 11:30. Du treng ikkje ver medlem for å bli med. På Skattekista Søndagsskule har me bibelforteljing, drama, sang, dans, spel, konkurransar, air hockey, bordtennis, lageaktivitet m.a.

Søndagsskulen er på partalssøndagar, men det fins unntak på grunn av ferier og andre tings om skjer.

Datoer for våren 2023 er:

 • 15. januar
 • 29. januar
 • 12. februar
 • 26. februar
 • 12. mars
 • 26. mars
 • 23. april
 • 21. mai
 • 4. juni

På søndagsskulen får alle barna følga eit opplegg som er tilpassa alderen dei er i. Dei yngste barna må helst koma i følge med ein vaksen. 

Skattekista er delt inn i følgjende grupper:

 • Gul gruppe for barn 0-3 år
 • Grøn gruppe for barn 4 år til 1. klasse
 • Blå gruppe for barn 2.-4. klasse
 • Oransj gruppe for barn 5.-7. klasse

Vil du bli med som frivllig?

Skattekista engasjerer månge frivillige, som har varierte oppgåver - alt frå å leia ei gruppe, registrera barna når dei kjem, å vere med og rigga til, eller hjelpa med det tekniske. Kan du tenkje deg å vere med som frivillig? Ta kontakt med trusopplærar, Anne Turid Varhaug, på anne.turid.varhaug@hakyrkja.no, eller mobil 930 81 297. Alle frivillige må leggja fram politiattest.

 

Medlemskap

Me får støtte frå Søndagsskuleforbundet for kvart betalande medlem. Derfor har me satt ein frivillig kontingent på 50 kroner i året, som kan betalast kontant ved registreringsbordet, eller via Vipps (Gå på "Betal" og søk opp "Skattekista Søndagsskule", #644373. Hugs å leggja inn namn, fødselsår og adresse på barnet/barna i meldingsfeltet). Me håpar så månge som mogleg ynskjer å betale kontingenten, og all støtte går direkte tilbake til barna.

Tilbake