Skattekista


Søndagsskule 0-14 år

Velkommen til søndagsskule i Nærbø kyrkje! Skattekista er open for alle, enten dei kjem saman med nokon til gudstenesta kl. 11, eller kjem direkte til underetasjen (Noas ark) kl. 11:30. Du treng ikkje ver medlem for å bli med. På Skattekista Søndagsskule har me bibelforteljing, drama, sang, dans, spel, konkurransar, air hockey, bordtennis, lageaktivitet m.a.

Søndagsskulen er på partalssøndagar.

Datoer for hausten er:

 • 25. august
 • 8. september - KICK-OFF og misjonstivoli for heile familien etter gudstenesta
 • 22. september
 • 6. september
 • 20. september
 • 3. november
 • 17. november
 • 1. dessember

På søndagsskulen får alle barna følga eit opplegg som er tilpassa alderen dei er i. Dei yngste barna må helst koma i følge med ein vaksen. 

Skattekista er delt inn i følgjende grupper:

 • Gul gruppe for barn 0-3 år
 • Grøn gruppe for barn 4 år til 1. klasse
 • Blå gruppe for barn 2.-4. klasse
 • Oransj gruppe for barn 5.-8. klasse

Vil du bli med som frivllig?

Skattekista engasjerer månge frivillige, som har varierte oppgåver - alt frå å leia ei gruppe, registrera barna når dei kjem, å vere med og rigga til, eller hjelpa med det tekniske. Kan du tenkje deg å vere med som frivillig? Ta kontakt med kyrkjelydspedagog Connie Henriette på epost connie.henriette.reime@hakyrkja.no /mob.: 95454491. Alle frivillige må leggja fram politiattest.

 

Medlemskap

Me får støtte frå NMSU for kvart betalande medlem. Derfor har me satt ein frivillig kontingent på 50 kroner i året, som kan betalast kontant ved registreringsbordet, eller via Vipps (Gå på "Betal" og søk opp "Nærbø Kyrkje". Velg så "Skattekista søndagsskule" #127324. Hugs å leggja inn namn, fødselsår og adresse på barnet/barna i meldingsfeltet). Me håpar så månge som mogleg ynskjer å betale kontingenten, og all støtte går direkte tilbake til barna.

Tilbake