Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Sokneråd


 

Nærbø sokneråd 2016–2019

Gunvor Berge Risa (leiar) gunvor.berge.risa@gmail.com

Magnus Østby (nestleiar)
Lars Sigurd Tjelle (sokneprest) lars.sigurd.tjelle@hakyrkja.no
Henriette Mjåtveit
Ann Helen Endeve Sembsmoen
Håkon Høyland
Karen-Elise Gilje Fossen

Marianne Espedal

Jofrid Vigre Braadland

 

Varamedlem:

Aud Irene Bjørløw

 

For nærare kontakt:

Kari Torland (dagleg leiar) kari.torland@hakyrkja.no

 

Møtereferat frå sokerådet fin du her

Tilbake