Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Sokneråd


 

Soknerådet har disse medlemmene:

Nærbø sokneråd 2016 – 2019

Gunvor Berge Risa (leiar) gunvor.berge.risa@gmail.com

Magnus Østby (nestleiar)
Lars Sigurd Tjelle (sokneprest)  lstj@haa.kyrkja.no
Henriette Mjåtveit
Ann Helen Endeve Sembsmoen
Håkon Høyland
Karen - Elise Gilje Fossen

Marianne Espedal

Jofrid Vigre Braadland

varamedlem: Aud Irene Bjørløw

 

For nærmere kontakt:

Kari Torland (daglig leder)  kato@haa.kyrkja.no

Møtereferat finner du her

Tilbake