Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Visjon for Varhaug Kyrkje


Visjon: I Kristus, nær livet
-ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje.

 

Tilbake