Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Onsdagskaffien


 

ONSDAGSKAFFIEN

KL. 13.30 – 15.00

NÆRBØ KYRKJE 

Datoar for hausten 2017:

6. september

4. oktober

1. november

6. desember


Inngang kr. 20

Me inviterer ein gjest til samlingsstund, elles er det drøs, kaffi og kaffimat + utlodning. Inngang kr. 20. Dersom du treng skyss, ring tlf 93019476

Velkommen!

Tilbake