Onsdagskaffien


Sosial kafé med utlodning og god drøs

13:30-15:00 i Nærbø kyrkje.
Kvar første onsdag i månaden.

Velkomen til kafé i kyrkja. Me samlas til kaffi/te og god drøs. Kvar gong får me besøk av nokon som har noko å dela og fortelja. Me avsluttar alltid med ei enkel utlodning kor alle vinn ein gevist.

Me tek kr. 20 i inngangspengar, dette dekker utlodninga.

Har du spørsmål? Ta kontakt med diakoniarbeidar Kjersti Olimb Salte på 478 70 004.

Tilbake