Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Flokken Sundagsskule


Bli med på sundagsskulen i Varhaug kyrkje!

 

På grunn av restrekjsonar rundt Covid-19 kan desverre ikkje sundagsskulen starte opp att enda.  Men me vil starta opp så snart me kan ivarta smittevernet i samlingane på ein god og ansvarsfull måte.

På sundagsskulen i Varhaug kyrkje får borna får læra om Jesus og bibelhistoriar medan dei vaksne er på gudstenesta. Sjå på gudstenestelista kva datoar det er sundagsskule.

Flott om du vil betala medlemskontigent 50 kr per barn per år.  Då får me støtte til arbeidet.  Du betaler på VIPPS #116343 eller til 3335.20.88507 husk å oppgje barnets namn og fødselsår når du betaler. 

Tilbake