Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Visjon for Ogna kyrkje


Med Jesus ut i kvardagen.
ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje

 

 

Tilbake