Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Kyrkjeval - resultat


 

Måndag 9. september 2019 var det kyrkjeval.  Resultata frå valet i Nærbø sokn er no klart.

Nærbø sokneråd 2019 - 2023 
Johan Vatne
Karen-Elise Fossen
Anne Fløysvik
Morten Bjorland
Marianne Rimestad
Henrik Harbo
Stine Reime
Håkon Høyland

Vararepresentantar
Kari Grødem
Tore Risdal
Magnus Eide
Andreas van der Burg
Evy Horpestad

Tilbake