Stefanusbarna i Egypt


For snart 40 år siden stiftet Maggie Gobran, mest kjent som Mama Maggie, organinsajonen Stefanusbarna som arbeider for å redde liv, bringe håp og gjennopprette verdigheten til underpriviligerte barn og unge.

Stefanusbarna jobber i slum- og søppelområdene i Egypt hvor de gir utdannelse og verdier med et håp om å bryte fattigdomssirkelen og skape en bedre fremtid for barna og familiene deres.

Å drive trosopplæring for barna er også en av grunnverdiene i arbeidet, slik at de selv kan erfare hvor verdifulle de er for mennesker og Gud.

«Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk!» Dette bibelverset er noe av det første koptiske barn i Kairos fattigste områder lærer når de møter Mama Maggie og hennes mange omsorgsfulle medarbeidere.

Tilbake