NMS Kina


NMS i Kina

NMS er en organisasjon med lange tradisjoner for å drive misjon i Kina, Arbeidet har utviklet seg ut fra strategier i NMS og arbeidsforholdene i Kina. Nå driver NMS flere prosjekt i Kina eks. opplæring i jordbruk, resirkulering, diakoni, sjelesorg, stipend til fattige studenter og menighetsutvikling.

For mer informasjon om NMS sitt arbeid i Kina se NMS sine hjemmesider.

Nærbø kyrkje støtter:

STIPEND TIL FATTIGE STUDENTER OG OPPGRADERING AV BIBLIOTEK (HBI)

Hunan Bible Institute (HBI) er det eneste teologiske instituttet i Hunan-provinsen og er avgjørende for å skaffe nye kirkearbeidere. Gjennom prosjektet får ti dyktige, men fattige, studenter skolestipend. I tillegg bidrar en til å øke volumet av bøker på biblioteket. Hunan-provinsen teller 67 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina.

Tilbake