Frivillig på gudstenestane


Liste over frivillige på gudstenestane.

Ved å trykka på denne lenka opnar du ein oversikt over kven som er med som frivillig på gudstenestane i Nærbø i tida framover.  Lista er til ei kvar tid oppdater.

Har du spørsmål til lista, eller har gjort eit bytte av dato, ta kontakt med daglig leiar Gunnar Åreskjold på e-post.

Tilbake