Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Varhaug kyrkje på facebook


 

Varhaug kyrkje er nå på facebook! Her kan du fylgja med på det som skjer i kyrkja vår. Det kjem enkelte påminningar om påmeldingsfristar, og spennande kort informasjon – spesielt retta mot trusopplæringa. Gå inn her og lik sida vår du og J

Tilbake