Kyrkjevalet 2023


 

Søknad om overføring av soknetilknyting
Føler du større tilknytting til et annet sokn end der du bor, og ønsker å stille til valg eller angi din stemme der, kan du søke om overføring av soknetilknyting. 

Overføring av soknetilknyting skjer ved å utfylle «skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknyting». 
Skjemaet/Søknaden skal sendes via e-post til biskopen i det bispedømmet man ber om overføring til. For Stavanger bispedømme er e-post adressen - stavanger.bdr@kirken.no.
Man trenger ingen tungtveiende grunner for å overføre soknetilknyting.

Hvordan finne ut hvilket sokn man tilhører:
Gå inn på hjemmesiden til den norske kirke – www.kirken.no.
På framsiden velges «Finn din menighet», og det er mulig å søke opp det sokn man tilhører ved å skrive inn bostedsadresse.

Tidsfrist
De som ønsker å stille til valg må søke om overføring av stemmerett innen 31. mars.
De som skal overføre stemmeretten til et annet sokn søker innen 25. juni.

Hvor finner jeg skjema 4.1.3: Søknad om overføringa av soknetilknyting.
Du kan laste ned skjemaer her:
Skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknytning BM
Skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknyting NN
 

Tilbake