Kyrkjevalet 2023


Oppdatert 13. april

Søknad om overføring av soknetilknyting
Føler du større tilknytting til et annet sokn end der du bor, og ønsker å stille til valg eller angi din stemme der, kan du søke om overføring av soknetilknyting. 

Overføring av soknetilknyting skjer ved å utfylle «skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknyting». 
Skjemaet/Søknaden skal sendes via e-post til biskopen i det bispedømmet man ber om overføring til. For Stavanger bispedømme er e-post adressen - stavanger.bdr@kirken.no.
Man trenger ingen tungtveiende grunner for å overføre soknetilknyting.

Hvordan finne ut hvilket sokn man tilhører:
Gå inn på hjemmesiden til den norske kirke – www.kirken.no.
På framsiden velges «Finn din menighet», og det er mulig å søke opp det sokn man tilhører ved å skrive inn bostedsadresse.

Tidsfrist
De som ønsker å stille til valg må søke om overføring av stemmerett innen 31. mars.
De som skal overføre stemmeretten til et annet sokn søker innen 25. juni.

Hvor finner jeg skjema 4.1.3: Søknad om overføringa av soknetilknyting.
Du kan laste ned skjemaer her:
Skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknytning BM
Skjema 4.1.3: Søknad om overføring av soknetilknyting NN

 

Listeforslag til soknerådsval 
Her finn du listeforslag til dei lokale soknerådsvala til ettersyn.  Der er berre kome inn listeforslag frå nominasjonskomiteane.

Nærbø sokn
Varhaug sokn
Ogna sokn

For å sjå listeforslaga som er kome til bispedømmerådsvalet trykk her.

 

Supplerande nominasjon
I perioden 2. mai til 15. mai kl. 12.00 er det ope for supplerande nominasjon til nominasjonskomiteens liste.  Eventuelle forslag som kjem inn på supplerande nominasjon vil verta ført opp neders på nominasjonskomittens liste.  Det må væra 10 forslagsstillere bak kvart forslag, og forslaget må væra levert dagleg leiar innan 15. mai kl. 12.00.

For å levera forslag til kandidatar på supplerande nominasjon bruk skjema 5.6:  Forslag til kandidat - supplerande nominasjon - sokneråd

Tilbake