Tilrettelagt


Gudstjeneste med spesiell tilrettelegging

        KL. 18:00 - Sangstund og litt å bita i
        KL. 18:45 - Gudsteneste

Me samlas kvar 2. onsdag i månaden. Me byrjer med ei sangstund kor me òg har god tid til å drøsa og ha det kjekt i lag. På gudstenesta kan me få oppleva felleskap med Gud og kvarandre. Me får høyra ei fortelling frå Bibelen, synga i lag, be og tenna lys.

Samlingane er opne for alle og me håpar du har lyst til å koma då.

Ta kontakt med diakoniarbeidar Kjersti Olimb Salte på 478 70 004 om du ønskjer meir informasjon.

 

Tilbake