Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Gudstenester


for alle og tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming

 

Er dette noko du vil vera med på, eller kjenner du nokon det kan vera aktuelt for, så er det bare å koma. Her er det rom for alle. Kontakt gjerne diakon Torild Egeland Reime (mob. 91181696) om du har spørsmål

Datoane for hausten 2019

Onsdag 11. september kl. 18.00 - 19.30
Leif Johannes Netland

Sundag 20. oktober kl. 11.00
Lars Sigurd Tjelle

Onsdag 13. november kl. 18.00 - 19.30
Alfred MAudal Paulsen

Onsdag 11. desember kl. 18.00 - 19.30
Lars Sigurd Tjelle

Tilbake