Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Gudstenester


for alle og tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming

 

Er dette noko du vil vera med på, eller kjenner du nokon det kan vera aktuelt for, så er det bare å koma. Her er det rom for alle. Kontakt gjerne diakon Torild Egeland Reime (mob. 91181696) om du har spørsmål

Datoane for hausten 2017

13. september – 11. oktober – 8. november – 13. desember

Tilbake