Husfellesskap


Tilbud om små fellesskap med variert innhald

Som ei forlenging av fellesskapet i gudstenesta kan det vera fint å møtast i mindre grupper. I husfellesskapene kan ein snakka om tru og liv, enten ein følgjer eit fast bibelgruppe-opplegg, bruker tida på bøn og opne samtalar, eller går djupare inn i søndagens bibeltekstar. 

Husfellesskapene skal vera trygge arenaer, og det sosiale påfyllet er òg viktig. Ønsker du å bli med i eit av husfellesskapene våre, eller har du spørsmål knytt til dette? Ta kontakt med kateket Møyfrid Garborg på 982 20 855, eller moyfrid.garborg@hakyrkja.no, eller sokneprest Vidar Søyland Pettersen på 971 09 114, eller vidar.soyland.pettersen@hakyrkja.no.

Tilbake