Velkommen til babysang og småbarnstrall

  • Babysang fra ca. 8 uker til ca. 8 mnd. kl. 11:00 og kl. 12:00

  • Småbarnstrall fra ca. 8 mnd til ca. 15 mnd. kl. 10:00

Kurset har fokus på de gode, gamle barne-reglene, små sanger/sangleker, rim, enkle danser og deilig avslapning.

Alt er tilpasset de minste sine behov for nærhet, trygghet og kos. Kurset har som mål å øke og inspirere til kosestunder med rim, regler og små sanger i hverdagen.

I tillegg er det kjekt å bli kjent med andre. Ta med nestepakke. Vi koker kaffi.

Kurset er over 6 onsdager i partallsukene og varer ca. 40 min.

Kursholder er familiearbeider Åslaug Lindland.

Kurspris: kr. 50,00 for et semester. Alle som deltar får med seg en dobbel cd med sangene vi bruker på samlingene.

Følg oss gjerne på facebook: Babysang og Småbarnstrall i Nærbø kyrkje.

Oppstart: 5. september

Spørsmål? Ta kontakt på epost: aali@haa.kyrkja.no eller mobil: 930 07 208.

Påmelding åpner mandag 6. august kl. 12:00 og er tilgjengelig her.