Lys Våken

Lys Våken

for deg som går i 5. og 6. klasse!

10.-11. november er det «Lys Våken» i Ogna kyrkje. Me møtest laurdagen kl. 18.00 og er ferdige etter gudstenesta, ca. kl. 12:30

Me vil bli kjende med kvarandre, leika, laga gudsteneste, utforska kyrkja, laga og eta god mat, og sist, men ikkje minst overnatta i kyrkja. (Viss du ynskjer å delta, men heller vil sova heime, er det og mogleg ;-))

På sundagen et me frukost saman, før me førebur oss til gudstenesta. Der håpar me at mange føresette, evt sysken og vener óg kjem. Denne byrjar kl 11.00

Dersom nokon av dykk foreldre kan vera med å hjelpa til med noko, til dømes baking, matlaging, aktivitetar, vera i miljøet etc, er det fint om de gjer ein lyd om det i påmeldingsskjemaet ;-)

For påmelding - trykk her.

Har du spørsmål? - ta kontakt med kyrkjelydspedagog Solveig Høyland (996 43 224)


Del denne artikkel på e-post

Del på sosiale medier