Utdeling av 4 årsbok

Utdeling av 4 årsbok

Velkommen til alle årets 4-åringer!

10. og 11. november er helga hvor vi har ekstra fokus på årskullet som fyller 4 år i år. Da inviteres de til kirka på lørdagen, hvor det er et eget skreddersydd opplegg for dem, som skal være med å skape undring og nysgjerrighet, kunnskap og forståelse for kirkebygget og historier i Bibelen.

På søndagen kommer de tilbake på familiegudstjeneste kl. 11, sammen med både foreldre, søsken og besteforeldre - ja, alle som ønsker å være med. Der får de utdelt hver sin barnebibel, med navnet sitt skrevet i. Bibelen er en gave til barnet fra Nærbø kirke.

Barn som er døpt i Dnk, eller medlem på en annen måte, får tilsendt innbydelse i posten noen uker før den aktuelle helga. Denne informasjonen oppfordrer vi alle til å dele med andre, som kanskje ikke har fått den. Vi har ikke mulighet til å sende ut informasjon til ikke-medlemmer lenger, og trenger derfor å lene oss på jungeltelegrafen. Helga koster ikke noe å være med på.

Det er ingen andre kriterier enn fødselsår for å delta på fireårsboka. Barnet trenger ikke å være døpt, eller medlem i Dnk. I Kyrkjelydsbladet for Hå stod det at man ønsker en påmelding via nettsidene, men dette gjelder ikke for Nærbø. Når barna møter opp lørdag, registrerer de navnet sitt, slik at vi får skrevet dette inn i en Bibel før søndagens gudstjeneste. 


Del denne artikkel på e-post

Del på sosiale medier