Sundagsskulen

Sundagsskulen

Bli med på sundagsskulen i Stokkalandsmarka

Velkommen til søndagsskole i Stokkalandsmarka!

På søndagsskolen kan barna få lære hvem Jesus er og få et nærmere forhold til Gud og til andre mennesker. Barna blir kjent med bibelfortellingene og lærer enkle barnesanger.

Vi har søndagsskole i Stokkalandsmarka barnehage når det er gudstjeneste. Barna deltar på første del av gudstjenesten. Før prekenen samles barna, og vi går samlet til søndagsskole.

Det er ingen påmelding eller medlemsavgift. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til opplegget.

Vi gleder oss ti å se deg!

Kontaktpersoner:

Solveig Høyland (99643224)
Maria Hegre


     www.sondagsskolen.no


Del denne artikkel på e-post

Del på sosiale medier