Fellesrådet

Fellesrådet

Kyrkjeleg fellesråd er et fellesorgan for alle menighetene i kommunen.

Fellesrådet sine oppgaver er å samordne menighetenes virksomhet, være arbeidsgiver for alle som er ansatt i meighetene, være kirkens organ mot kommune og andre offentlige organ. Fellesrådet skal også drifte og ha vedlikehold av kirkegårdene og kirkene.
Hvert menighetsråd velger to representanter hver til Fellesrådet. I tillegg er biskopen representert ved en av prestene og kommunen har en politisk oppnevnt representant.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Kirkeverge (Daglig leder): Svein Olav Nesse

Hå Kyrkjelege Fellesråd har denne sammensetningen:
Nærbø Sokneråd:
Svein Helge Harbo (nestleder)
Henriette Mjåtveit

Varhaug sokneråd:
Gunnar Siqveland (leder)                                                                                                                                                                                                                                         Oddmund    Vagle                                                                                                                                                                                                                                             

Ogna Sokneråd:
Sven Austbø 
Oddny Søyland

Biskopens representant:
Gaute Øgreid Rasmussen

Hå Kommunes representant:
Terje Undheim (NL)

 

 

 

 

Ønsker du kontakt med fellesrådets administrasjon, så kan du sende mail til:  kyrkjeverge@haa.kyrkja.no

 

 


Møtereferat fra fellesrådet
 


Del denne artikkel på e-post

Del på sosiale medier